Családfakészítő
 

Családfa

Felhasználó

 

Animare családfa

Animare családfa
»
Felhasználási feltételek
Bejelentkezés
Várj...
E-mail:
Jelszó:
Bejelentkezés

Felhasználási feltételek


Köszöntjük az Animare családfa weboldalon! Ennek a webhelynek a tulajdonosa és egyben üzemeltetője az Animare Software Kft. (székhely: 7634 Pécs, Mária dülő 11., adószám: 12563920-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-067267). Az Aniamre családfa webhelyen történő regisztrációval és a webhely használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás


Az Animare családfa webhelyen a szolgáltatást az Animare Software Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) a webhely használatának megkezdésével Ön ráutaló magatartással elfogadja a jelen szerződés feltételeit; (b) amennyiben regisztrálja magát a webhelyen, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint egy tetszőlegesen választott jelszót; (c) a jelszó titokban tartásáért Ön felel; (d) az Animare Software Kft.-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (e) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott.

Az Animare Software Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználói név:

- védjegyet sért,
- mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
- más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
- obszcén vagy trágár kifejezés,
- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
- burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Felhasználói magatartás


Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az Animare Software Kft. fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak bármely módon.

Tartalom


Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Animare családfa webhelyen elhelyez, ideértve a fényképeket, személyes adatokat, hozzászólásokat, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket. Nem teheti közzé családtagjainak személyes adatait, ha előzőleg nem szerzett tőlük erre engedélyt.

Az Animare Software Kft. nem ellenőrzi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmakat. Az Animare Software Kft., mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Animare Software Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Animare Software Kft. minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Animare Software Kft. minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Animare családfa webhelyen az Ön által készített családfáról statisztikákat nyilvánosan közzé tegye oly módon, hogy abból semmilyen módon ne lehessen előállítani az Ön családfáját. Ilyen statisztika például a vezetéknevek, illetve utónevek gyakorisága.

Szavatosság kizárása


Az Animare Software Kft. kizár minden felelősséget az Animare családfa webhelyen elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Animare Software Kft. kizár bármely és minden felelősségét az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

Ön beleegyezik abba, hogy az Animare családfa webhelyet kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Animare Software Kft. nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Animare családfa webhely által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége


Az Animare Software Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz az Animare családfa webhelyre történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.